Condicions Generals de Compra

 

Si vol realitzar una devolució d'un producte, ha d'indicar-nos-ho per telèfon o via e-mail i, a la vegada, complir les condicions que es presenten a continuació: 

 

 • Com torno el producte?

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, pot torna l'artícle no desitjat dins dels 14 dies hàbils des de la data d'entrega de la comanda (segons art. 44 de la Llei 7/1996, 15 de Gener d'Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de Desembre).

Comprovi que la seva devolució compleix tots els punts següents abans d'enviar-nos el producte:

 1. El producte ha d'estar en les mateixes condicions en la que va arribar.
 2. El producta ha d'estar en l'embalatge original, amb les seves respectives garanties i condicions d'ús si les hagués.
 3. Indicar en l'exterior del paquet el número de comanda.

Si es donen totes les condicions anteriors, Barovari Esports admetrà la devolució del producte, canviant-lo per un altre.

Barovari Sports no accepta devolucions a ports deguts.

 

 • Qui paga els ports de la devolució?

Si el canvi és conseqüència d'un error en la preparació de la comanda pel nostre servei de venta online, els ports d'anada seran deguts mentre que els de tornada al client seran pagats per Barovari Sports.

Si el canvi es deu al client els ports seran pagats per aquest client, tant els d'anada com els de tornada.

En qualsevol cas, haurà de contactar anteriorment amb nosaltres per indicar-li l'adreça d'enviament.

 

 • Quan m'arriba l'enviament?

Una vegada Barovari Esports hagi rebut el producte i siguin comprovades totes les condicions (anteriorment exposades) per a la seva admissió, es realitza el procés d'enviament del nou producte.

 

LLISTES DE PREUS

Tots els preus exposats son amb impostos.

En relació al Impost sobre el Valor Afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu del 21% per al terriotori de la Unió Europea on és d'aplicació aquest impost. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països de la Unió Europea exceptuant Espanya.  

 

SISTEMA DE PAGAMENT

A la nostra pàgina web podrà pagar amb la seva targeta de crèdit, la opció es mostrarà a l'hora d'acabar la comanda. 

També es pot fer un ingrés a compte (un cop finalitzi la compra se li mostrarà el número al qual ha d'ingressar l'import total de la comanda, amb ports inclosos), o bé, mitjançant contra reemborsament (amb un càrrec de 5 € addicionals com se li indicarà).

És molt important que a l'hora de fer l'ingrés indiqueu el número de comanda que se li ha administrat per internet amb el seu nom i cognoms. Per agilitzar l'enviament del producte/s és recomanable que ens enviï un e-mail indicant que ha efectuat l'ingrés correctament amb els seus dades personals i el número de comanda i/o adjuntant el comprovant de pagament.

L'ingrés s'ha d'efectuar en euros i totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren per compte del client.

 

FORMES D'ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT

Barovari Eports es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client.Barovari Sports se reserva el derecho de variar el tipo de envío y la compañía por la cual se efectúa éste, independientemente de lo expuesto en estas páginas y siempre que no suponga un perjuicio manifiesto para el cliente.

 1.  
  1. ENVIAMENTS A ESPANYA

Per a tota la península i Illes Balears les comandes seran enviades en 24 hores, sempre depenent de l'estoc. Si la comanda patís demora se li notificaria al client.

S'aplicaran les següents condicions:

 •  
  • Si el preu final de la comanda és menor a 100 € es sumaran uns ports de 9 €, sempre que el client no vulgui que siguin deguts i no pagats, cosa que haurà d'indicar clarament en el requadre específic de comentaris després de finalitzar la comanda. 
  • Si el preu final de la comanda és major a 100 € els ports seran pagats, gratuïts.
  • Formes de pagament: amb targeta de crèdit o transferència (vegeu formes de pagament).
  • L'enviament es realitzarà en 24 hores (sempre que la comanda es realitzi abans de les 15:00 h i estigui l'estoc) mitjançant la companyia de transports Tourline, independentment de l'import de la compra. Repartiment de dilluns a divendres en dies laborables.
  • Per a pagaments amb transferència, no s'enviarà el material fins no haver rebut comprovant de pagament (vegeu formes de pagament).
    2.   ENVIAMENTS A ALTRES DESTINACIONS

Para envíos a otras destinaciones rogamos nos consulten antes los precios de los portes y como funcionará dicho envío.

Se aplicarán las siguientes condiciones:

 • Formas de pago: con tarjeta de crédito o transferencia (vease formas de pago).
 • El cliente pagará los gastos de transporte.
 • El coste se notificará en cada caso en el momento de la compre
 • El envío se realizará mediante la compañía Seur Internacional.
 • El cargo en las tarjetas de crédito se realizará siempre en Euros.
GARANTÍA

Els clients de barovari.com es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricants de cadascun dels articles.

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal del mateix, no s'inclouen en aquesta garantia.

Per a qualsevol dubte pot contactar amb nosaltres i li indicarem el millor per a vostè i el seu producte.

 

DEVOLUCIONS I CANVI DE MATERIAL

Barovari Esports disposa de servei postvenda per solucionar qualsevol problema amb els nostres articles o trameses, a través del qual intentem oferir una atenció ràpida i eficaç als nostres clients.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'hoquei i el patinatge són intrínsecament perillosos i poden produir lesions greus. És responsabilitat del client estar tècnicament capacitat per utilitzar els materials que barovari.com distribueix.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, barovari.com, informa als seus clients que les dades personals li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de barovari.com.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

Barovari.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.